Blue Dart Express претърпява загуба от 126 рупии през април-юни

Blue Dart Express претърпява загуба от 126 рупии през април-юни

Представително изображение Кредит на изображението: Уикипедия


Логистичният играч Blue Dart Express в петък отчете консолидирана нетна загуба от 125,84 крори през тримесечието април-юни, засегната от блокирания, предизвикани от коронавирус. Компанията е отчела консолидирана нетна печалба в размер на 5,99 крори през съответното тримесечие на годината, заяви компанията в декларация за БФБ.

Общият му доход на консолидирана основа е намален до 418,83 крони през разглежданото тримесечие спрямо 794,73 рупии за съответния период на миналата година. Коментирайки резултатите, управляващият директор на Blue Dart Express Балфур Мануел заяви: „Бизнес средата беше изключително предизвикателна поради пандемията COVID-19 .... Националното блокиране през тримесечието повлия на нашите резултати, тъй като БВП продължава да бъде на отрицателна територия и екосистемата за ефективна верига на доставки беше изместена, но ние продължихме да играем ролята на улеснители на търговията в страната, премествайки основни елементи. “

(Тази история не е редактирана от персонала на Everysecondcounts-themovie и се генерира автоматично от синдикирана емисия.)