ДИРЕКТНИ ОБМЕННИ ЦЕНИ SBI

ДИРЕКТНИ ОБМЕННИ ЦЕНИ SBI

СЛЕДВАЩИ СА ПРЕКИТЕ ОБМЕННИ ЦЕНИ (DPE), КОИТО СА ОБЯВЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА ИНДИЯ ТУР ЧЕТЪРГ. (ВСИЧКИ ЦЕНИ В РУПИ НА ЕДИНИЦА) ВАЛУТЕН КОД TTBUY TTSEL BILLBUY TTSEL USD / INR 74,35 75,85 74,29 76,01 EUR / INR 80,15 82,95 80,08 83,12 GBP / INR 92,08 95,09 92,01 95,28 JPY / INR 69,3 71,74 69,25 71,88 CHF 71,88 CHF 71,88 CHF 71,88 CHF / INR 48,29 50,37 48,25 50,47 NZD / INR 45,24 47,34 45,21 47,43 CAD / INR 53,3 55,03 53,25 55,14 SGD / INR 52,43 54,07 52,39 54,18 HKD / INR 9,53 9,85 9,52 9,87 DKK / INR 10,76 11,11 10,77 7,13 OK 7,54 INR 7,74 7,5 7,76 ЗАБЕЛЕЖКА: - ВАЛУТА JPY се ИЗЧИСЛЯВА В 100 ЕДИНИЦИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА


PTI MUM SVC SHWSHW

(Тази история не е редактирана от персонала на Everysecondcounts-themovie и се генерира автоматично от синдикирана емисия.)