75 години независимост на Индия ще бъдат чествани на 75 места в цялата страна в продължение на 75 седмици: министърът по парламентарните въпроси Пралхад Джоши.

Индия

Представителна снимка Кредит за изображение: Twitter (@JoshiPralhad)


75 години независимост на Индия ще бъдат чествани на 75 места в цялата страна в продължение на 75 седмици: министърът по парламентарните въпроси Пралхад Джоши.

(Тази история не е редактирана от персонала на Everysecondcounts-themovie и се генерира автоматично от синдикирана емисия.)